Forsikringsrådgivning

Forsikringsbransjen har vært dominert av få, store aktører. Dette har gitt grobunn for "mellommenn" som tilfører lite i verdikjeden. Denne gamle strukturen taper for vår tids sosiale nettverk og selvbetjente løsninger.
WIMS fasiliterer denne utviklingen!

Kundetilpassing

Våre kunder forstår sine kunders behov. Deres konkurransefortrinn er å utvikle forsikringstibud som er skreddersydd for akkurat deres markedsnisje.
WIMS setter sine kunder istand til å være best i klassen.

Implementering

Fra forretningside til lønnsom drift er kritisk i all forsikringsvirksomhet. Suksessoppskrften ligger i systemets mulighet for konfigurasjon og fleksibilitet - på alle nivåer.
WIMS aksellererer realiseringsprosessen for gode ideer!

Support

Vi hjelper våre kunder med å bruke WIMS på en optimal måte. Men det stopper ikke der. Vi hjelper våre kunder også med å utvikle sine virksomheter, ved å være konstruktivt med i diskusjoner om samhandling, produktkonsepter, markedssegmenter og salgskanaler.

Driftstjenester

Typiske WIMS-kunder finnes ikke. Alle aktører i forsikringsbransjen er potensielle WIMS-kunder. For å tilfredsstille alle type aktører leveres WIMS med eller uten driftstjenester. WIMS støtter alle varianter av eiet eller leiet løsning i private eller offentlige skytjenester.

Tekniske tjenester

Et mangfold av kunder har siden 2002 gitt WIMS en dyp innsikt i hvordan teknologien skal benyttes slik den er ment brukt. Denne kunnskapen er styrende for WIMS-programvarens livssyklus og kapasitet. Vi deler gjerne vår kompetanse med våre kunder.