Forsikringsgiver

Systemstøtte for automatiserte arbeidsprosesser

Agent / Multiagent

Den som eier kunden eier businessen

Organisasjoner

Målbare medlemsfordeler

Meglere

Multiple Channel Targeting

Captive

Sikre egne verdier ved risikospredning

Skadebehandlere

Selvbetjening, digitalisering og skadeforebygging