WIMS Enterprise Suite

WIMS ES er et omfangsrikt fagsystem for forsikring som omfatter alt fra brukerstyrt definisjon av produkter og dekninger til automatisk rapportering til naturskadepoolen. WIMS ES er utviklet med ny teknologi hele veien og er derfor et meget moderne fagsystem.

WIMS Enterprise Portal

WIMS EP er en komplett virksomhetsportal som består av flere moduler. Disse omfatter alt fra salg av forsikringer på nett til distribusjon og omfattende selvbetjening. WIMS EP er direkte integrert med fagsystemet for forsikring.

WIMS Business Intelligence

WIMS BI er en helt selvstendig løsning som likevel tar lønnsomhetsanalyse og intelligent rapportering med drilldown tilbake inn som integrert del av fagsystemet.