Dynamikk

Time to market
Rask endringsevne er avgjørende for å overleve. 
Våre kunder har valgt WIMS for å sikre seg at
systemløsningen ikke er til hinder for endringer.

 

 

Endringer - trussel eller muligheter

Forsikringsbransjen er i rask endring både strukturelt og produktmessig. Internasjonal konkurranse øker presset på pris og kvalitet parallelt med at den tradisjonelle lojaliteten forsvinner. "Time to market" er avgjørende.

Fleksibiliteten i WIMS gir kundene friheten til å implementere ny strategi. I WIMS kan kunden selv endre produktdefinisjoner, lage nye produkter, sette opp arbeidsprosesser og etablere nye markedskanaler for å tilpasse seg endringene.